Aan de slag in het rivierengebied

Waterschap Rivierenland streeft naar oplossingen die meerdere doelen dienen. Daarbij houden we ook doelen van andere partijen in beeld. We noemen dit gebiedsgericht werken.

Draai je telefoon om de inhoud te bekijken

Aan de slag in het rivierengebied