Volg Creative Guns:

Een aantal voorbeelden van door ons ontwikkelde online jaarverslagen.

BLOG

Traditionele jaarverslagen worden vaak gezien als omvangrijke, saaie documenten die ergens onderaan een stapel papierwerk belanden. Het is tijd voor een frisse benadering. Het online jaarverslag onderscheidt zich als een levendig, interactief en duurzaam alternatief. Waar moet een jaarverslag aan voldoen en wat staat erin? We duiken er in dit artikel dieper op in zetten alles voor je op een rijtje.

Wil je een online jaarverslag laten ontwikkelen?

Creative Guns biedt dé oplossing voor je jaarverslag of duurzaamheidsverslag.

Voor wie maak je een jaarverslag?

Het jaarverslag vervult een dubbele rol voor organisaties. Enerzijds is het een leidraad waarmee ze hun koers uitzetten om verantwoording af te leggen aan stakeholders, donateurs, klanten en andere betrokkenen. Anderzijds dient het als een flexibel promotiemiddel dat gericht is op het aantrekken van potentiële klanten, donateurs of medewerkers.

“De jaarrekening moet in ieder geval binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.”

Wanneer en hoe vaak moet je een jaarverslag publiceren?

Organisaties en bedrijven moeten volgens de wet elk jaar (boekjaar) een jaarrekening en jaarverslag inleveren (deponeren) bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Het tijdig indienen van uw jaarrekening is afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. Het moet uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel (KVK) gebeuren en binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar. U kunt geen uitstel verkrijgen, en als de jaarrekening niet op tijd is vastgesteld, moet u een voorlopige jaarrekening indienen. Het te laat indienen van de jaarrekening is strafbaar, met mogelijke boetes bij het niet naleven van deze regels, gecontroleerd door de Belastingdienst.

Jaarrekening en jaarverslag verplicht deponeren?

Veel organisaties zijn wettelijk verplicht om jaarlijks hun jaarrekening en jaarverslag in te dienen (deponeren) bij de Kamer van Koophandel (KVK). Denk hierbij aan bv's, nv's, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en stichtingen met een jaarlijkse omzet van minimaal €6 miljoen gedurende twee opeenvolgende boekjaren, evenals cv’s en vof’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn. Voor eenmanszaken is het indienen van een jaarrekening niet vereist bij de KVK, maar het is wel nodig voor de administratie, belastingaangifte en eventuele financiële aanvragen zoals leningen of hypotheken.

“Voor kleine bedrijven volstaat vaak een beknopt jaarverslag van enkele pagina's, terwijl grotere ondernemingen neigen naar uitgebreidere jaarverslagen met meer gedetailleerde gegevens.”

De jaarrekening, een essentieel onderdeel van het jaarverslag, geeft een samenvatting van de financiële prestaties met de balans, winst- en verliesrekening, en een toelichting. De omvang van financiële informatie varieert met de bedrijfsgrootte, en bij grotere ondernemingen dient een accountant de jaarrekening goed te keuren.

“Populaire onderwerpen binnen een jaarverslag zijn een organisatieprofiel met visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen en successen.”

Wat is het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening?

Ondernemers verwarren vaak een jaarverslag met een jaarrekening, hoewel er wel degelijk een onderscheid bestaat tussen beide. Een jaarverslag biedt een terugblik op de bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar, waarin zowel werkzaamheden als financiële overzichten worden gepresenteerd. Het rapport informeert stakeholders zoals aandeelhouders, banken en personeel over de ondernemingsontwikkelingen.

Wat is een online jaarverslag?

Een online jaarverslag is een digitale versie van het traditionele jaarverslag van een organisatie. In plaats van gedrukte exemplaren te verspreiden, plaatst een organisatie het jaarverslag online, waardoor het toegankelijk is voor een breder publiek. Door de overgang naar online jaarverslagen kunnen organisaties hun verslaggeving efficiënter en kosteneffectiever maken, terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om multimediale elementen toe te voegen om de boodschap beter over te brengen.

Online jaarverslag:
alle ins en outs
op een rijtje

+13%

websitenbezoek ten opzichte van 2021

totaal aantal bezoekers

Websitebezoek

105.182

92.852

118.925

83.438

65.505

2022

2021

2020

2019

2018

In 2022 steeg het bezoek aan de website van Helpwanted opnieuw. De website van Helpwanted trok 118.925 bezoekers, een stijging van 13%.

Websitebezoek

Vul het formulier in of stel je vraag via

e-mail of telefoon. We horen graag van je! info@creative-guns.com of

op +31(0)6 412 480 51

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Wil je een online jaarverslag laten ontwikkelen?

Creative Guns biedt dé oplossing voor je jaarverslag of duurzaamheidsverslag.

Voor wie maak je een jaarverslag?

Het jaarverslag vervult een dubbele rol voor organisaties. Enerzijds is het een leidraad waarmee ze hun koers uitzetten om verantwoording af te leggen aan stakeholders, donateurs, klanten en andere betrokkenen. Anderzijds dient het als een flexibel promotiemiddel dat gericht is op het aantrekken van potentiële klanten, donateurs of medewerkers.

“De jaarrekening moet in ieder geval binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.”

Jaarrekening en jaarverslag verplicht deponeren?

Wanneer en hoe vaak moet je een jaarverslag publiceren?

Organisaties en bedrijven moeten volgens de wet elk jaar (boekjaar) een jaarrekening en jaarverslag inleveren (deponeren) bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Het tijdig indienen van uw jaarrekening is afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. Het moet uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel (KVK) gebeuren en binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar. U kunt geen uitstel verkrijgen, en als de jaarrekening niet op tijd is vastgesteld, moet u een voorlopige jaarrekening indienen. Het te laat indienen van de jaarrekening is strafbaar, met mogelijke boetes bij het niet naleven van deze regels, gecontroleerd door de Belastingdienst.

Veel organisaties zijn wettelijk verplicht om jaarlijks hun jaarrekening en jaarverslag in te dienen (deponeren) bij de Kamer van Koophandel (KVK). Denk hierbij aan bv's, nv's, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en stichtingen met een jaarlijkse omzet van minimaal €6 miljoen gedurende twee opeenvolgende boekjaren, evenals cv’s en vof’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn. Voor eenmanszaken is het indienen van een jaarrekening niet vereist bij de KVK, maar het is wel nodig voor de administratie, belastingaangifte en eventuele financiële aanvragen zoals leningen of hypotheken.

“Voor kleine bedrijven volstaat vaak een beknopt jaarverslag van enkele pagina's, terwijl grotere ondernemingen neigen naar uitgebreidere jaarverslagen met meer gedetailleerde gegevens.”

De jaarrekening, een essentieel onderdeel van het jaarverslag, geeft een samenvatting van de financiële prestaties met de balans, winst- en verliesrekening, en een toelichting. De omvang van financiële informatie varieert met de bedrijfsgrootte, en bij grotere ondernemingen dient een accountant de jaarrekening goed te keuren.

“Populaire onderwerpen binnen een jaarverslag zijn een organisatieprofiel met visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen en successen.”

Voorbeelden van online jaarverslagen

Een aantal voorbeelden van door ons ontwikkelde online jaarverslagen.

Wat is het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening?

Ondernemers verwarren vaak een jaarverslag met een jaarrekening, hoewel er wel degelijk een onderscheid bestaat tussen beide. Een jaarverslag biedt een terugblik op de bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar, waarin zowel werkzaamheden als financiële overzichten worden gepresenteerd. Het rapport informeert stakeholders zoals aandeelhouders, banken en personeel over de ondernemingsontwikkelingen.

Wat is een online jaarverslag?

Een online jaarverslag is een digitale versie van het traditionele jaarverslag van een organisatie. In plaats van gedrukte exemplaren te verspreiden, plaatst een organisatie het jaarverslag online, waardoor het toegankelijk is voor een breder publiek. Door de overgang naar online jaarverslagen kunnen organisaties hun verslaggeving efficiënter en kosteneffectiever maken, terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om multimediale elementen toe te voegen om de boodschap beter over te brengen.

Volg Creative Guns op:

Vul het formulier in of stel je vraag via e-mail of telefoon. We horen graag van je! info@creative-guns.com of

op +31(0)6 412 480 51

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Traditionele jaarverslagen worden vaak gezien als omvangrijke, saaie documenten die ergens onderaan een stapel papierwerk belanden. Het is tijd voor een frisse benadering. Het online jaarverslag onderscheidt zich als een levendig, interactief en duurzaam alternatief. Waar moet een jaarverslag aan voldoen en wat staat erin? We duiken er in dit artikel dieper op in zetten alles voor je op een rijtje.

BLOG

Online jaarverslag:
alle ins en outs
op een rijtje