Volg Creative Guns:

Een aantal voorbeelden van door ons ontwikkelde online jaarverslagen.

BLOG

Een jaarverslag biedt een terugblik op de bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar, waarin zowel werkzaamheden als financiële overzichten worden gepresenteerd. Het rapport informeert stakeholders zoals aandeelhouders, banken en personeel over de ondernemingsontwikkelingen.

Wil je een online jaarverslag laten ontwikkelen?

Creative Guns biedt dé oplossing voor je jaarverslag of duurzaamheidsverslag.

We helpen je graag op weg met een heldere inhoudsopgave voor jouw jaarverslag:

Voorwoord: Hier deelt vaak de directeur een persoonlijk stuk, waarin klanten of medewerkers specifiek bedankt worden, ervaringen of samenwerkingen worden belicht, en successen worden gedeeld. Het doel is om de lezer nieuwsgierig te maken naar de rest van het jaarverslag. Tip! Neem een video op waarin de directeur zijn boodschap brengt.

Samenvatting: Deze sectie vat het jaarverslag samen, waarbij alleen de essentiële gebeurtenissen van het afgelopen jaar worden genoemd, zonder onnodige details.

Beeld van de organisatie: Hier wordt een overzicht van het bedrijf gegeven, inclusief missie, visie, doelen en strategie. Dit dient als basis voor de toelichting op beslissingen van het afgelopen jaar.

Bestuur en medewerkers: Deze sectie geeft inzicht in de bedrijfsstructuur, de medewerkers en eventuele veranderingen die impact hebben gehad, zoals nieuwe afdelingen of bestuurders.

Werkmethodes en successen: In dit hoofdstuk wordt voortgebouwd op de doelen, met beknopte beschrijvingen van de activiteiten die zijn ondernomen om deze doelen te bereiken. Trots wordt gedeeld over successen, en ook wordt eerlijk ingegaan op zaken die niet volgens verwachting verliepen en hoe het bedrijf hiermee omging.

Jaarrekening of financiële verantwoording: Hier worden de verplichte onderdelen van de jaarrekening, waaronder de balans, winst- en verliesrekening, en toelichting, gepresenteerd.

Vooruitblik: Deze sectie beschrijft de plannen voor het komende jaar, vooral gericht op klanten en samenwerkingspartners. Hier wordt aangegeven welke richting het bedrijf opgaat, welke activiteiten behouden blijven of worden afgestoten, en wat dit betekent voor omzet en winst.

Bijlagen: Om het jaarverslag beknopt te houden, worden extra details in de bijlagen opgenomen.

Inhoudsopgave

Wat in het jaarverslag moet staan, mag je zelf bepalen. Zie het jaarverslag als een visitekaartje van jouw organisatie. Een eerste indruk kun je maar een keer maken. Zorg daarom dat jouw jaarverslag onderscheidend is in vormgeving of opzet.

Stappenplan

Bepaal eerst of je het jaarverslag over het zittingsjaar of het kalenderjaar wilt laten gaan en denk na over je lezers: zijn het klanten, leveranciers, of je eigen personeel? Zorg voor heldere doelstellingen en bedenk waarom je juist deze cijfers met hen wilt delen. Verdeel de schrijftaken en zet een duidelijke deadline, zodat je na het verzamelen van informatie snel aan de slag kunt.

Als je goede resultaten hebt behaald, laat dat dan zeker weten! Overweeg om alvast een blik op de toekomst te werpen en wat verwachtingen en doelstellingen te delen. En als je wilt dat nieuwsorganisaties erop duiken, schrijf dan een persbericht om de belangrijkste conclusies meteen in de schijnwerpers te zetten.

Last but not least, blijf eerlijk. Het is niet alleen wettelijk verplicht, maar het laat ook zien waar je bedrijf echt staat en wat je eraan gaat doen. Keep it real!

De jaarrekening, het enige verplichte onderdeel van het jaarverslag, geeft een samenvatting van de financiële prestaties met de balans, winst- en verliesrekening, en een toelichting. De omvang van financiële informatie varieert met de bedrijfsgrootte, en bij grotere ondernemingen dient een accountant de jaarrekening vaak goed te keuren.

“DE inhoud omvat DOORGAANS een organisatieprofiel met visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen en successen.”

Vaak omvat een jaarverslag een organisatieprofiel met informatie over wie ze zijn, hun activiteiten, doelen en de beoogde bereikingswijzen. Daarnaast worden vaak marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethodes en successen van het afgelopen jaar gepresenteerd. In tegenstelling tot vroeger, waar een jaarverslag vaak als verplichting werd gezien, fungeert het tegenwoordig steeds meer als een visitekaartje voor bedrijven.

Wat zet je in een
Online jaarverslag?

+13%

websitenbezoek ten opzichte van 2021

totaal aantal bezoekers

Websitebezoek

105.182

92.852

118.925

83.438

65.505

2022

2021

2020

2019

2018

In 2022 steeg het bezoek aan de website van Helpwanted opnieuw. De website van Helpwanted trok 118.925 bezoekers, een stijging van 13%.

Websitebezoek

Vul het formulier in of stel je vraag via

e-mail of telefoon. We horen graag van je! info@creative-guns.com of

op +31(0)6 412 480 51

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Wil je een online jaarverslag laten ontwikkelen?

Creative Guns biedt dé oplossing voor je jaarverslag of duurzaamheidsverslag.

We helpen je graag op weg met een heldere inhoudsopgave voor jouw jaarverslag:

Voorwoord: Hier deelt vaak de directeur een persoonlijk stuk, waarin klanten of medewerkers specifiek bedankt worden, ervaringen of samenwerkingen worden belicht, en successen worden gedeeld. Het doel is om de lezer nieuwsgierig te maken naar de rest van het jaarverslag. Tip! Neem een video op waarin de directeur zijn boodschap brengt.

Samenvatting: Deze sectie vat het jaarverslag samen, waarbij alleen de essentiële gebeurtenissen van het afgelopen jaar worden genoemd, zonder onnodige details.

Beeld van de organisatie: Hier wordt een overzicht van het bedrijf gegeven, inclusief missie, visie, doelen en strategie. Dit dient als basis voor de toelichting op beslissingen van het afgelopen jaar.

Bestuur en medewerkers: Deze sectie geeft inzicht in de bedrijfsstructuur, de medewerkers en eventuele veranderingen die impact hebben gehad, zoals nieuwe afdelingen of bestuurders.

Werkmethodes en successen: In dit hoofdstuk wordt voortgebouwd op de doelen, met beknopte beschrijvingen van de activiteiten die zijn ondernomen om deze doelen te bereiken. Trots wordt gedeeld over successen, en ook wordt eerlijk ingegaan op zaken die niet volgens verwachting verliepen en hoe het bedrijf hiermee omging.

Jaarrekening of financiële verantwoording: Hier worden de verplichte onderdelen van de jaarrekening, waaronder de balans, winst- en verliesrekening, en toelichting, gepresenteerd.

Vooruitblik: Deze sectie beschrijft de plannen voor het komende jaar, vooral gericht op klanten en samenwerkingspartners. Hier wordt aangegeven welke richting het bedrijf opgaat, welke activiteiten behouden blijven of worden afgestoten, en wat dit betekent voor omzet en winst.

Bijlagen: Om het jaarverslag beknopt te houden, worden extra details in de bijlagen opgenomen.

Stappenplan

Inhoudsopgave

Wat in het jaarverslag moet staan, mag je zelf bepalen. Zie het jaarverslag als een visitekaartje van jouw organisatie. Een eerste indruk kun je maar een keer maken. Zorg daarom dat jouw jaarverslag onderscheidend is in vormgeving of opzet.

Bepaal eerst of je het jaarverslag over het zittingsjaar of het kalenderjaar wilt laten gaan en denk na over je lezers: zijn het klanten, leveranciers, of je eigen personeel? Zorg voor heldere doelstellingen en bedenk waarom je juist deze cijfers met hen wilt delen. Verdeel de schrijftaken en zet een duidelijke deadline, zodat je na het verzamelen van informatie snel aan de slag kunt.

Als je goede resultaten hebt behaald, laat dat dan zeker weten! Overweeg om alvast een blik op de toekomst te werpen en wat verwachtingen en doelstellingen te delen. En als je wilt dat nieuwsorganisaties erop duiken, schrijf dan een persbericht om de belangrijkste conclusies meteen in de schijnwerpers te zetten.

Last but not least, blijf eerlijk. Het is niet alleen wettelijk verplicht, maar het laat ook zien waar je bedrijf echt staat en wat je eraan gaat doen. Keep it real!

De jaarrekening, het enige verplichte onderdeel van het jaarverslag, geeft een samenvatting van de financiële prestaties met de balans, winst- en verliesrekening, en een toelichting. De omvang van financiële informatie varieert met de bedrijfsgrootte, en bij grotere ondernemingen dient een accountant de jaarrekening vaak goed te keuren.

“DE inhoud omvat DOORGAANS een organisatieprofiel met visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen en successen.”

Voorbeelden van online jaarverslagen

Een aantal voorbeelden van door ons ontwikkelde online jaarverslagen.

Vaak omvat een jaarverslag een organisatieprofiel met informatie over wie ze zijn, hun activiteiten, doelen en de beoogde bereikingswijzen. Daarnaast worden vaak marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethodes en successen van het afgelopen jaar gepresenteerd. In tegenstelling tot vroeger, waar een jaarverslag vaak als verplichting werd gezien, fungeert het tegenwoordig steeds meer als een visitekaartje voor bedrijven.

Volg Creative Guns op:

Vul het formulier in of stel je vraag via e-mail of telefoon. We horen graag van je! info@creative-guns.com of

op +31(0)6 412 480 51

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Een jaarverslag biedt een terugblik op de bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar, waarin zowel werkzaamheden als financiële overzichten worden gepresenteerd. Het rapport informeert stakeholders zoals aandeelhouders, banken en personeel over de ondernemingsontwikkelingen.

BLOG

Wat zet je in een
Online jaarverslag?